Statement artikelen discriminatie / haat

Statement assortiment  

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij ons terecht moet kunnen en dat je je tegelijkertijd ook welkom bij ons voelt. Je welkom voelen gaat niet samen met assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform. Bij assortiment dat om andere redenen als controversieel wordt beschouwd, kunnen we besluiten het ook te weren van ons platform, of te voorzien van een speciaal label met aanvullende informatie ter voorlichting. Om goed te kunnen beoordelen wat wordt ervaren als controversieel, discriminerend/kwetsend luisteren we dagelijks naar de feedback van onze klanten en partners en gaan we in gesprek met overheden en externe experts. We blijven leren en ons beleid continu ontwikkelen volgens voortschrijdend inzicht, passend bij de actualiteit in Nederland en België. Onze verkooppartners wijzen we actief op ons beleid en de artikelen die niet zijn toegestaan. 


Boeken 

We blijven van mening om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan en daarmee ook het educatief en historisch belang van boeken te ondersteunen. We streven dan ook naar het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk boeken. Toch kan het bij hoge uitzondering voorkomen dat we besluiten boeken niet te verkopen/offline te halen. Dit geldt voor boeken die aanzetten tot discriminatie/haat. Voor andere controversiële boeken geldt dat we kunnen besluiten deze te voorzien van een speciaal label met aanvullende informatie ter voorlichting.


Discriminatie / haat

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij ons terecht moet kunnen en dat je je tegelijkertijd ook welkom bij ons voelt. Je welkom voelen gaat niet samen met assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform. Om goed te kunnen beoordelen wat wordt ervaren als controversieel, discriminerend/kwetsend luisteren we dagelijks naar de feedback van onze klanten en partners en gaan we in gesprek met overheden en externe experts. Vanuit de feedback/inzichten die we recent hebben gekregen, hebben wij geconcludeerd dat ‘Zwarte Piet’ als kwetsend kan worden ervaren. Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer. Vorig jaar namen we het besluit om productafbeeldingen te weren waarop volledig donker geschminkte mensen te zien zijn, met name voorkomend bij het assortiment verkleedkleding en dus ook in het geval van ‘Zwarte Piet’. Dit jaar gaan we nog een stap verder in ons beleid. We hebben besloten de volgende termen aan te passen in alle titels, productomschrijvingen en productkenmerken op ons platform:

– ‘Zwarte Piet’ wordt aangepast naar ‘Piet’

– ‘Huidskleur’ wordt aangepast naar ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt gerefereerd naar een witte huidskleur.

Ook het assortiment zelf dient niet als discriminerend en daarmee als kwetsend ervaren te worden. Daarom zullen we assortiment van/met ‘Zwarte Piet’ vanaf nu weren van het platform. Denk hierbij aan artikelen met afbeeldingen van Zwarte Piet als stereotyperend karikatuur (aanvullend op de beelden van mensen die volledig donker zijn geschminkt, die reeds worden geweerd). Dit geldt ook voor titels, covers en kaften in de categorie boeken, films en muziek.* Tenzij deze van belang zijn vanuit educatief/historisch perspectief. Dan kunnen we besluiten deze wel online te houden, maar ze te voorzien van een label dat aangeeft dat de inhoud als controversieel wordt beschouwd. Pietenkostuums kunnen wel verkocht blijven worden, mits ze geen stereotype karikatuur uitbeelden (bijvoorbeeld door toevoeging van molensteenkraag in combinatie met een zwarte pruik, grote gouden oorringen, rode lippen).

Onze verkooppartners wijzen we actief op ons beleid en de artikelen die niet zijn toegestaan op ons platform. Over bovenstaande wijziging hebben wij hen reeds eind juli jl. geïnformeerd. Vanaf a.s. eind september is het niet meer mogelijk artikelen te verkopen via bol.com die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden. Verkooppartners hebben dus tot eind september de tijd om deze artikelen uit te verkopen of zelf al uit hun assortiment bij bol.com te halen. Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform.

We blijven leren en ons beleid continu ontwikkelen volgens voortschrijdend inzicht, passend bij de actualiteit in Nederland en België.