Bol.com zet extra in op Wallonië en Brussel met lancering Franstalige website
In het kort

* Version française ci-dessous

Het bekende Belgisch-Nederlandse winkelplatform bol.com lanceert vandaag zijn Franstalige website. Zo schakelt de Ahold Delhaize-dochter nu ook in Franstalig België een versnelling hoger. Via de website krijgen Walen en Franstalige Brusselaars in hun eigen taal volledig toegang tot een miljoenenaanbod aan artikelen: van elektronica over huishoudmiddelen tot luxeproducten zoals parfums. Het assortiment op bol.com wordt onder meer aangeboden door lokale Belgische ondernemers, die alvast tevreden blijken met de lancering. Zo ook de Waalse KMO Doomoo, verkoper van babyproducten.

Sinds 2010 is bol.com al actief in Vlaanderen en dat is een echte successtory gebleken. Inmiddels kennen miljoenen Vlamingen vlotjes hun weg naar het online winkelplatform. “Een logische, volgende stap is bijgevolg om ons uitgebreide online winkelaanbod ook voor Franstalige Belgen gemakkelijk beschikbaar te maken”, aldus Boukje Taphoorn, Directeur Marketing (CMO) van bol.com. “In 2020 lanceerden we al een Franstalige app. Die heeft heel wat losgemaakt. Inmiddels kent één op de drie Franstalige Belgen ons[1] en is de app al ruim 200.000 keer gedownload[2]. Toch zien we dat momenteel nog zo’n 50 procent van onze Franstalige klanten vooral naar de Nederlandstalige website surft. Daarom hebben we besloten om een tandje bij te steken voor de lancering van de volledig Franstalige website, zodat iedereen nu in z’n eigen taal kan winkelen. Zo willen we het dagelijks leven ook voor onze Franstalige klanten makkelijker maken.”

Uit een analyse van de aankopen blijkt dat Franstaligen bij bol.com vandaag vooral op zoek zijn naar elektronica, huis-, tuin- en doe-het-zelfartikelen en luxeproducten, zoals parfum. Dat ligt in lijn met de vraag in Vlaanderen.

Lokale verankering

Het blijft overigens niet alleen bij de lancering van een volledig Franstalige website. Het winkelplatform wil ook op zoek naar meer lokale Waalse en Brusselse verkooppartners om hun producten via bol.com aan te bieden. “Lokaal handelen staat dan ook zeer hoog op onze agenda”, zegt Taphoorn. “Wij geloven dat Belgische en Nederlandse bedrijven samen sterker staan. Bovendien betekent lokaal handelen geregeld ook duurzamer en klimaatvriendelijker handelen. Ook in 2021 hebben we gezien dat de online aankopen verder zijn toegenomen, deels gedreven door de gevolgen van de covid-pandemie. Dat heeft ook tot meer samenwerking met lokale, zelfstandige ondernemers geleid in de Benelux. Terwijl twee jaar geleden nog zo’n 20.000 verkooppartners actief waren op bol.com, zijn er dat vandaag al 47.000[3]. Eind vorig jaar waren ze goed voor 60 procent van de verkoop op ons platform. Lokaal handelen loont dus zeker, niet alleen voor ons, maar vooral ook voor hen.”

Bol.com maakt daarnaast verder werk van fysieke afhaalpunten in Wallonië en Brussel. Zo krijgen klanten hun pakjes niet alleen aan huis geleverd, maar kunnen ze deze bijvoorbeeld ook in Delhaize-supermarkten ophalen.

De Waalse KMO Doomoo, die babyproducten verkoopt, is aangesloten bij bol.com en blijkt alvast tevreden met de lancering. “Al onze collecties zijn nu op elk moment online beschikbaar. Initieel hebben we ons bij hen aangesloten om de Nederlandse markt te kunnen bereiken, maar het feit dat Franstalige klanten ons nu ook gemakkelijker kunnen vinden, is uiteraard een bonus. Wij zijn aanwezig op veel e-commerce platforms, omdat het belangrijk is voor onze bedrijfsstrategie. Maar bij bol.com krijgen we veel vrijheid in de manier waarop we onze producten presenteren én kunnen we zelf de prijs bepalen. Bovendien verloopt het contact ook heel vlot: wij krijgen altijd binnen de twee uur een antwoord op onze vragen.” Oriane Grégoire, Digital Communication Manager bij Doomoo

Een kijkje nemen op de Franstalige website van bol.com kan hier: https://www.bol.com/be/fr/

[1] Data Aided Brand Awareness uit MeMo2 Brandtracker

[2] Afgelopen 1,5 jaar zijn er 215.000 app-installaties gegenereerd

[3] Data november 2021

Bol.com renforce sa présence en Wallonie et à Bruxelles avec le lancement d’un site web en français

La célèbre plateforme d’achat belgo-néerlandaise bol.com lance aujourd’hui son site web en français. La filiale d’Ahold Delhaize passe ainsi à la vitesse supérieure en Belgique francophone. Grâce à ce site web, les Wallons et Bruxellois francophones auront accès, dans leur propre langue, à des millions d’articles, allant de l’électronique aux produits ménagers en passant par les produits de luxe tels que les parfums. La large gamme d’articles proposés se base, entre autres, sur des entrepreneurs belges implantés localement, qui se disent satisfaits de ce lancement. C’est le cas de la PME wallonne Doomoo, active dans les articles de puériculture.

Bol.com est présent en Flandre depuis 2010, avec à la clé un réel succès : des millions de Flamands connaissent désormais la plateforme d’achat en ligne. « Logiquement, l’étape suivante était donc de rendre notre vaste offre en ligne facilement accessible aux Belges francophones », déclare Boukje Taphoorn, directeur du marketing (CMO) de bol.com. « En 2020, nous avions déjà lancé une application en français. Elle avait rencontré un vif intérêt. Aujourd’hui, un Belge francophone sur trois nous connaît1 et l’application a été téléchargée plus de 200 000 fois2. Cependant, nous constatons qu’à l’heure actuelle, environ 50 % de nos clients francophones surfent essentiellement sur le site néerlandais. C’est pourquoi nous avons décidé d’aller un cran plus loin en lançant un site entièrement en français. Chaque belge pourra désormais faire ses achats sur notre site web dans sa propre langue. Nous facilitons ainsi la vie quotidienne des clients francophones ».

Une récente analyse des achats sur bol.com montre que les francophones présents sur le site recherchent principalement des produits électroniques, des articles pour la maison, le jardin et le bricolage, ou encore des produits de luxe, comme des parfums. Cela correspond à la demande en Flandre.

Soutenir le commerce local

Au-delà du lancement d’un site web entièrement accessible en français, la plateforme d’achat souhaite également trouver davantage de détaillants locaux, wallons et bruxellois qui proposeront leurs produits sur bol.com. « Soutenir le commerce local constitue une de nos priorités », déclare M. Taphoorn. « Nous sommes convaincus que les entreprises belges et néerlandaises sont plus fortes ensemble. En outre, agir localement signifie aussi souvent agir de manière plus durable et plus respectueuse du climat. En 2021, nous avons constaté une augmentation des achats en ligne, en partie due aux conséquences du covid. Cela a également conduit à une plus grande coopération avec les entrepreneurs locaux et indépendants du Benelux. Alors qu’il y a deux ans, quelque 20 000 partenaires commerciaux étaient actifs sur bol.com, ils sont aujourd’hui 47.0003. A la fin de l’année passée, ces partenaires implantés au Benelux représentaient environ 60 % des ventes sur notre plateforme. Agir localement est donc certainement bénéfique, pas seulement pour nous, mais surtout pour eux. »

Bol.com travaille également sur des points de retrait physiques en Wallonie et à Bruxelles. Les clients peuvent recevoir leurs colis à domicile, mais ils peuvent également les retirer dans les supermarchés Delhaize.

La PME wallonne Doomoo, active dans les articles de puériculture, a rejoint bol.com et se montre satisfaite de ce lancement. « L’ensemble de nos collections est ainsi disponible à tout moment en ligne. A la base, nous avons rejoint cette plateforme pour toucher les Pays-Bas, mais le fait que les clients francophones vont désormais également nous trouver plus facilement est un bonus. Nous sommes présents sur de nombreuses plateformes d’e-commerce, c’est important dans notre stratégie commerciale. Ici, nous sommes libres sur la manière de présenter nos produits et de fixer le prix. De plus, les contacts avec les équipes sont efficaces : on a toujours des réponses à nos questions dans les 2 heures », explique Philippe Teurlings, CEO de Doomoo.

Pour consulter le site en français de bol.com : https://www.bol.com/be/fr/

[1] Data Aided Brand Awareness uit MeMo2 Brandtracker

[2] Afgelopen 1,5 jaar zijn er 215.000 app-installaties gegenereerd

[3] Data november 2021