Bol.com tekent Product Safety Pledge van de Europese Commissie

Verkoop onveilige producten sneller aangepakt

In het kort

Bol.com heeft op 11 november de Product Safety Pledge ondertekend. Door dit initiatief van de Europese Commissie te steunen, doet het online platform een vrijwillige toezegging om de veiligheid van producten zo goed mogelijk te bewaken. Dit gaat verder dan de wettelijke verplichtingen die al gelden op dit gebied. Zo moet de Safety Pledge bijdragen aan een snellere verwijdering van gevaarlijke non-food consumentenproducten op online platforms.

*See English below

Bol.com werkt al enige tijd structureel samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om artikelen die niet voldoen aan de wet te weren van het platform. Aanvullend heeft bol.com interne systemen en processen om adequaat te reageren en zo het risico te verkleinen dat consumenten in aanraking komen met onveilige artikelen. Het tekenen van de Product Safety Pledge ondersteunt de ambitie om deze aanpak te blijven verbeteren.

Vertrouwen in productveiligheid
Didier Reynders, Eurocommissaris van Justitie: “Door de coronacrisis zijn online aankopen enorm gestegen en hiermee helaas ook online oplichting. We kunnen niet toekijken hoe fraudeurs consumenten misbruiken. Alleen met online retailers aan boord kunnen we EU-consumenten beter beschermen en ervoor zorgen dat producten veilig zijn.”

Huub Vermeulen, algemeen directeur bol.com: “Met het ondertekenen van de Safety Pledge willen we benadrukken dat onze klanten op ons en onze verkooppartners kunnen vertrouwen. Niet alleen als het om gemak en service gaat, maar net zo goed om productveiligheid. We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan het detecteren van onveilige producten, in ons streven zelfs voordat ze überhaupt de markt opkomen.”

Product Safety Pledge

Bol.com voegt zich bij acht andere grote online platformen door de Product Safety Pledge te ondertekenen. Het belangrijkste doel van de toezegging is om het voor klanten gemakkelijker te maken om gevaarlijke producten te melden en deze binnen twee werkdagen, na kennisgevingen van de autoriteiten van de EU-lidstaten, te verwijderen.

 

Bol.com signs the Product Safety Pledge of the European Commission

Sell of ​​unsafe products dealt with more quickly

Bol.com signed the Product Safety Pledge on 11 November. By supporting this initiative of the European Commission, the online platform makes a voluntary commitment to monitor the safety of products as closely as possible. This goes further than the legal obligations that already apply in this area. For example, the Safety Pledge must contribute to a faster removal of dangerous non-food consumer products from the platform.

Bol.com has been cooperating structurally with the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) for some time to ban articles from the platform that do not comply with the law. In addition, bol.com has internal systems and processes to respond adequately and thus reduce the risk of consumers coming into contact with unsafe items. Signing the Product Safety Pledge supports the ambition to keep improving this approach.

Confidence in product safety
Didier Reynders, European Commissioner for Justice: “Due to the corona crisis, online purchases have increased enormously and unfortunately also online scams. We cannot stand by and watch fraudsters abuse consumers. Only with online retailers on board can we better protect EU consumers and ensure safe products.”

Huub Vermeulen, CEO bol.com: “By signing the Safety Pledge, we want to emphasize that our customers can rely on us and our sales partners. Not just when it comes to convenience and service, but also product safety. We are happy to be able to help detect unsafe products, in ambition before they even hit the market. ”

Product Safety Pledge

Bol.com joins eight other major online platforms by signing the Product Safety Pledge. The main purpose of the commitment is to make it easier for customers to report dangerous products and to dispose of them within two working days of notifications from EU Member State authorities.