Bol.com en corona
In het kort

De situatie rondom het coronavirus is voor iedereen een uitzonderlijke situatie, ook voor bol.com. Wij zijn er voor ruim 11 miljoen klanten in Nederland en België. Dit doen we als platform waarbij we samenwerken met ruim 30.000 lokale ondernemers. In deze situatie gaat onze eerste zorg uit naar de gezondheid van onze medewerkers en hun gezinnen en die van onze partners. Daarnaast doen we er alles aan om zo goed en adequaat mogelijk te anticiperen op wat Nederland en België doormaken en vooral nodig hebben. Dit doen we door het ruim beschikbaar stellen en het op tijd aan huis bezorgen van relevante artikelen voor onze klanten, maar indien nodig ook voor zorginstanties. Hierbij onderhouden we meer dan gemiddeld nauw contact met onze leveranciers, verkooppartners en bezorgpartners. Ook zullen we er alles aan doen om de duizenden ondernemers met wie we samenwerken zo goed mogelijk te informeren over de situatie bij bol.com en hen te ondersteunen in hun business. Wij hopen in ieder geval dat we in deze tijd onze klanten extra gemak en service kunnen bieden door online beschikbaar te zijn en artikelen aan huis te kunnen laten leveren.

Om te focussen op wat Nederland en België doormaken en vooral nu nodig hebben, hebben wij al een aantal maatregelen genomen:

  • Prioritering in assortiment
    We zien het als onze verantwoordelijkheid om consumenten in deze periode zo goed mogelijk te voorzien in de vraag naar essentiële artikelen naast voeding, zoals zeep, schoonmaakmiddelen en babyartikelen waaronder luiers. Om te garanderen dat deze artikelen, maar opvolgend ook artikelen voor thuis werken, leren en vermaak, breed beschikbaar blijven en snel geleverd kunnen worden, kunnen wij er on onze hele bedrijfsvoering voor zorgen dat dit assortiment voorrang krijgt. Indien we dit toepassen, kunnen we met deze maatregel voorkomen dat het te druk wordt in de distributiecentra waar veiligheids- en extra gezondheidsmaatregelen voor medewerkers gelden. Voor overig assortiment kan het dus voorkomen dat wij onze servicekaders tijdelijk aanpassen (minder snelle levering), of het assortiment tijdelijk offline zetten. Dit doen we in nauw overleg met onze leveranciers en verkooppartners. Dagelijks monitoren we de vraag van onze klanten (d.m.v. data) en passen we waar nodig de prioritering aan.
  • Communicatie naar onze klanten
    In deze periode passen wij enkele van onze campagnes/commerciële communicatie aan of annuleren wij deze. Op gepaste wijze zullen wij onze klanten wel blijven informeren over het beschikbare assortiment en in het bijzonder relevante artikelen voor deze situatie.
  • Beschermingsmiddelen voor de zorg, zoals mondkapjes
    De bescherming van zorgpersoneel heeft nu de hoogste prioriteit en waar we kunnen ondersteunen doen we dat graag zo goed mogelijk. Medische mondmaskers zullen daarom niet langer meer verkocht worden via ons platform. Door de verkoop per 15 maart te hebben gestopt hoopt bol.com de kans te vergroten dat zoveel mogelijk voorraad van maskers naar zorginstanties gaat. Wel worden wasbare mondkapjes aangeboden, voor onder andere op straat en in het openbaar vervoer.

In contact komen met de zorg

Er is een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Denk hierbij aan schorten, wegwerphandschoenen en mondkapjes. De zorg heeft met name vraag naar mondmaskers/kapjes van typen Ffp1, ffp2 en ffp3 en N95. Omdat er een tekort is aan deze artikelen, heeft het Nederlands kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is een samenwerking tussen alle betrokken partijen – zorginstellingen, leveranciers en overheid – om ervoor te zorgen dat er op korte termijn voldoende beschermingsmiddelen voor zorgprofessionals zijn. Indien je over voorraad beschikt dan adviseren we je spoedig contact op te nemen met LCH via mail: middelencorona@nfu.nl. Alle aanbiedingen die binnenkomen via dit mailadres zullen worden beoordeeld. Meer informatie deelt de Nederlandse overheid via: www.rijksoverheid.nl/beschermingsmiddelen. Informatie van de Belgische overheid vindt je hier. Bedrijven en particulieren kunnen hun voorraden in Nederland ook doneren via het Rode Kruis en in België via maakjemondmasker.be. Indien je in contact wilt komen met de Belgische overheid stuur dan een e-mail met zoveel mogelijk details naar PR@bol.com, zodat we je waar mogelijk rechtstreeks in contact kunnen brengen.

Zorg voor onze medewerkers en die van onze partners

Naast het ondersteunen van onze klanten en partners doen we er uiteraard ook alles aan om onze medewerkers te faciliteren in hun privé situatie, zoals de zorg voor kinderen. De gezondheid van onze medewerkers en hun gezinnen staan daarbij voorop. Daarnaast faciliteren we zo goed mogelijk in het werken vanuit huis met focus op het behoud van een sterk team, zodat we samen onze business op alle onderdelen zo optimaal mogelijk draaiende houden.

We staan dagelijks in contact met onze fulfilment partner over de maatregelen die zij nemen om hun medewerkers in de distributiecentra zo goed mogelijk te beschermen.

Iedere dag zullen we opnieuw op basis van de actualiteit keuzes maken en waar nodig onze bedrijfsvoering aanpassen. Bol.com maakt onderdeel uit van Ahold Delhaize. Er vindt dan ook nauwe afstemming plaats met onze moederorganisatie.

Meer informatie over de maatschappelijke initiatieven die wij rondom corona ondernemen vind je hier: https://pers.bol.com/alle-persberichten/maatschappelijke-initiatieven-bij-bol-com-gerelateerd-aan-het-coronavirus/

Meer informatie over hoe wij partners helpen vind je hier: https://partnerplatform.bol.com/nieuws/alle-updates-omtrent-het-coronavirus