Tamara Vlootman

Woordvoerder bol.com

Assortiment | Consumentengedrag & verkooptrends | Duurzaam winkelen | Feestdagen campagnes | Marketing & campagnes | People& en werkgeverschap | Platform & verkooppartners |

Veelgestelde mediavragen

aan Tamara Vlootman

Bol.com richt zich nadrukkelijk op de samenwerking met lokale ondernemers. 99% van het platform-aanbod van bol.com komt van Nederlandse en Belgische ondernemers. Een klein deel komt van elders uit de EU. Verkoop door bedrijven van buiten de EU is niet toegestaan. Op die manier bewaakt bol.com de kwaliteit voor klanten en het level playing field voor verkooppartners.  

Bol.com biedt ondernemers die online willen verkopen een extra verkoopkanaal. Op deze manier kunnen zij miljoenen klanten bereiken zonder zelf te hoeven investeren in een webwinkel.   

We willen een goed platform zijn waarop we onze verkooppartners continu kansen bieden om de groei van hun onderneming te versnellen. Zo delen we waardevolle data over verkoopresultaten en over ondernemingskansen en ontzorgen we verkooppartners met o.a. advertentiemogelijkheden, logistieke diensten en samenwerkingen met derde partijen.  

Het verminderen van de productie en het gebruik van spullen is een uitdaging voor de hele maatschappij, waar ook bol.com als een van de grootste platforms van Nederland en Belgie zich verantwoordelijk voor voelt om daar iets aan te doen. Daarom helpen we klanten om een duurzamere keuze te maken als ze bij ons winkelen. Zo breiden we ons duurzamere assortiment steeds verder uit en labelen we duurzamere artikelen zodat ze beter vindbaar zijn. We gebruiken alleen duurzaamheid labels die zijn goedgekeurd door Milieu Centraal. 

Ook verkopen we sinds begin 2020 geen wegwerpplastic meer, zoals plastic bestek, bekers, rietjes en wattenstaafjes. Hetzelfde geldt voor spatplastic, zoals waterballonnen.  

Bol.com is geen inhoudelijk expert op het gebied van de thema’s die in boeken worden omschreven. Het toetsingskader kijkt daarom naar trefwoorden in productbeschrijvingen of naar externe bronnen over het boek, naar vergelijkbare titels die eerder offline zijn gehaald en naar wat er bekend is over de auteur.   

Het toetsingskader benoemt een paar kenmerken van discriminatie, antisemitisme en aanzetten tot haat en geweld. Daaraan kunnen medewerkers snel zien welke inhoudelijke argumenten waarschijnlijk van toepassing zijn, ondanks dat zij de letterlijke inhoud niet kennen. Meer informatie over het toetsingskader is hier te vinden.  

Met het toetsingskader kunnen medewerkers van bol.com discriminerende boeken, zoals boeken met antisemitische inhoud, beoordelen. Op basis van een detectie-, beoordelings- en meldingssysteem beslist bol.com of een boek online blijft, een informatielabel krijgt, of offline gehaald wordt. Hierbij houdt bol.com rekening met toepasselijke wet- en regelgeving.   

Er worden automatisch duizenden nieuwe boeken per week geüpload bij bol.com, aanvullend op een bestaand assortiment van tientallen miljoenen boeken. Nieuwe boeken worden sinds kort proactief beoordeeld. Daarnaast gebruikt bol.com het toetsingskader reactief na een melding van bijvoorbeeld klanten of medewerkers. 

Het assortiment is wat bol.com fysiek naar de samenleving brengt. Bol.com vindt daarom dat het assortiment moet passen bij de kernwaarden van de maatschappij. Belangrijke maatschappelijke kernwaarden zijn dat iedereen zichzelf mag zijn, gelijkwaardig behandeld moet worden en er tegelijkertijd ruimte is voor debat.   

Beide kernwaarden zijn niet vanzelfsprekend. Bol.com respecteert deze kernwaarden en het assortiment van bol.com mag daarom zeker een grapje bevatten of een uitgesproken mening hebben, maar het mag niet aanzetten tot het uitsluiten of stereotyperen van mensen. Zeker niet wanneer dat leidt tot haat, discriminatie, racisme of antisemitisme. 

Bol.com is fel tegen het aanbieden van namaakartikelen door ondernemers via het bol.com platform. Namaakartikelen zijn niet in lijn met wet- en regelgeving en schaden het vertrouwen van onze klanten.  

Wij doen er dan ook alles aan om onze verkooppartners bewust te maken van de geldende wet- en regelgeving, hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarin, onze samenwerkingsrichtlijnen en het belang van consumentenvertrouwen.  

Wanneer er toch sprake blijkt van imitatieartikelen, wat gelukkig incidenteel is, dan treden we hard op. In bijna alle gevallen betekent het dat de verkooppartner direct verwijderd wordt van het platform.  

Bol.com heeft de ‘Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the internet’ (MoU) ondertekend van de Europese Commissie om in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen namaak artikelen tegen te gaan op het internet. 

Bol.com werkt al sinds 2019 structureel en op een unieke manier samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om artikelen die niet voldoen aan de wet te weren van het platform. Daarnaast maakt bol.com gebruik van systemen en processen om adequaat te reageren en zo het risico te verkleinen dat consumenten in aanraking komen met onveilige artikelen.  

Ook heeft bol.com de ‘Product Safety Pledge’ van de Europese Commissie ondertekend. Door dit initiatief van de Europese Commissie te steunen, doet bol.com een vrijwillige toezegging om de veiligheid van producten zo goed mogelijk te bewaken. Dit gaat verder dan de wettelijke verplichtingen die al gelden op dit gebied. 

Diversiteit in de breedste zin van het woord heeft onze aandacht. Zo richten we ons naast een groeiend aantal internationale collega’s ook op gelijke verhoudingen man/vrouw en voegen hier de focus op vrouwen in leiderschapsrollen aan toe. Dit willen we niet alleen realiseren via ons aannamebeleid, ook willen we (jonge) vrouwen gedurende hun loopbaan bij bol.com klaarstomen voor een leidinggevende rol. 

We moedigen al onze medewerkers aan om zichzelf te zijn, ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft, van wie je houdt of hoe je eruitziet. Maar we dagen hen ook uit om verschillen te omarmen en anderen tegemoet te komen waar nodig. Want alleen dan ontstaat er energie en komen we tot ideeën en innovaties voor miljoenen mensen buiten ons bedrijf. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het aantrekken van internationaal talent. Dat vraagt om een organisatie die verandert naar een meer open bedrijf waarbij meer oog en aandacht is voor andere culturen. Dat doen we bijvoorbeeld door medewerkers de vrijheid te geven om algemene vrije feestdagen in te vullen naar eigen keuze, op basis van de feestdagen uit hun eigen cultuur/geloof. Ook willen we medewerkers de mogelijkheid geven om andere culturen te ervaren door vanuit het buitenland te werken.   

De Nederlandse en Belgische retail is van hoogstaande kwaliteit, met een breed aanbod van winkels en assortiment, een sterk logistiek netwerk en concurrerende productprijzen. Bovendien weten lokale ondernemers als geen ander hoe zij kunnen inspelen op de behoefte van Nederlandse en Belgische consumenten. Tegelijkertijd zien we ook dat consumenten steeds meer aankopen doen online, waarvan steeds vaker bij buitenlandse webwinkels en platforms.  

Bij bol.com geloven we in de kracht van samenwerken. Wij geloven in bundeling van expertises zodat het sterke lokale aanbod dat we in Nederland en Belgie kennen ook online aangeboden kan worden. Digitale kennis die wij als platform in huis hebben kan gedeeld worden met het lokale MKB om de omslag naar online te maken. Uiteindelijk zou er niet meer gesproken moeten worden over online vs. offline. Het winkelconcept van de toekomst brengt online en offline samen en sluit aan bij locatie en vraag van de consument. 

Bol.com werkt structureel samen met MKB-Nederland  en Becommerce om de retail in Nederland en Belgie op een bredere manier actief te ondersteunen.  

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij bol.com terecht moet kunnen en zich welkom voelt. Artikelen, waaronder boeken, die aanzetten tot haat, geweld of ongelijke behandeling kunnen daarom verwijderd worden van het platform van bol.com. Tegelijkertijd wil bol.com zorgvuldig omgaan met de vrijheid van meningsuiting en daarmee ook het educatief en historisch belang van boeken ondersteunen.   

Bol.com is geen inhoudelijk expert op het gebied van de thema’s die in boeken worden omschreven. Om te bepalen wat haatdragend, discriminerend of antisemitisch kan zijn, heeft bol.com input gehaald uit gesprekken met experts op dit onderwerp, waaronder het Meldpunt Discriminatie. Dit heeft onder andere geresulteerd in een toetsingskader voor boeken.   

Leuk dat je interesse hebt om je aan te sluiten bij ons platform als verkoper. We hebben alle informatie hier voor je verzameld.

Bol.com is de winkel van ons allemaal, dé plek waar Nederlandse en Belgische consumenten en ondernemers elkaar vinden. We creëren een groot aanbod aan hoogwaardige artikelen tegen een goede prijs en bieden een goede service voor de klant. Sinds 2011 is bol.com geen winkel meer, maar een platform waardoor ongeveer 51.000 verkooppartners via bol.com een miljoenenpubliek kunnen bereiken.  

Bol.com streeft ernaar om goede prijzen te bieden. Dit doen wij bijvoorbeeld door eigen investeringen of door slim in te kopen. Prijzen kunnen in het algemeen wel fluctueren, net als in fysieke winkels, bijvoorbeeld door kortingsacties, veranderingen in de adviesprijs of omdat het artikel wordt aangeboden door een van de 51.000 verkooppartners die via bol.com verkopen.  Ongeveer 60% van onze omzet wordt gedaan door Nederlandse en Belgische ondernemers die verkopen via bol.com. Wettelijk gezien mogen we hun prijzen niet bepalen, dus dat doen we niet. Het algoritme van bol.com zorgt ervoor dat het beste aanbod voor de klant naar voren komt bij zoekopdrachten; dit is een combinatie van de beste service, levertijd en prijs. 

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het aangeboden artikel ligt bij de partij die het artikel heeft ingekocht en het aanbiedt. De partner is degene die dat doet. Die heeft ook de meest directe kennis van het artikel. Hoewel we dat een belangrijke verantwoordelijkheid van de partner vinden, helpen wij de partner hierbij met onze partnerpagina’s op ons platform. Zodra je partner wordt van bol.com, word je gewezen op de geldende regel- en wetgeving waar bij de verkoop aan een consument aan moet worden voldaan.   

Bol.com erkent de uitdaging van ondeugdelijke artikelen. Daarom doet bol.com er binnen het speelveld van het zijn van een platform alles aan om te voorkomen dat deze aangeboden kunnen worden. Dat begint met het feit dat alle verkooppartners van bol.com uit de EU komen, vrijwel alle verkooppartners van bol.com komen uit Nederland en België. De verkooppartners van bol.com zijn dus beschikbaar als aanspreekpunt. Daarbij doet bol.com er binnen de wetgeving met betrekking tot platformen, zoals de hostingsvrijstelling, er alles aan om de verkooppartners zo goed mogelijk te begeleiden bij het nemen van hun verantwoordelijkheden. Ten slotte grijpt bol.com in als duidelijk wordt dat er iets niet goed gaat.   

De werking van een platform in combinatie met de grootte (miljoenen producten en tienduizenden partners) maakt het niet mogelijk om assortiment vooraf te controleren. Het kwaliteitsteam en het partner performance team van bol.com werken op basis van eigen ontwikkelde detectiesystemen, actieve analyses en reactieve meldingen van klanten, partners en stakeholders. De manier van werken ontwikkelt zich iedere dag op basis van nieuwe inzichten en technieken.   

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij ons terecht moet kunnen en dat je je tegelijkertijd ook welkom bij ons voelt. Je welkom voelen gaat niet samen met assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren. Dit assortiment weren we dan ook van ons platform. Bij assortiment dat om andere redenen als controversieel wordt beschouwd, kunnen we besluiten het ook te weren van ons platform, of te voorzien van een speciaal label met aanvullende informatie ter voorlichting.  

Om goed te kunnen beoordelen wat wordt ervaren als controversieel, discriminerend/kwetsend luisteren we dagelijks naar de feedback van onze klanten en verkooppartners en gaan we in gesprek met externe experts. We blijven leren en ons beleid continu ontwikkelen volgens voortschrijdend inzicht, passend bij de actualiteit in Nederland en België. Onze verkooppartners wijzen we actief op ons beleid en de artikelen die niet zijn toegestaan. 

Leuk! Onze eerste test bestaat uit het vinden van onze vacaturesite. Nee hoor, grapje. Je vindt de site hier: https://banen.bol.com/