Student geeft zes keer zoveel uit aan uitgaan als aan studieboeken

20% van studenten heeft ‘aan het eind van de maand nog een week over’

Het nieuwe studiejaar staat voor de deur, maar studenten lijken niet voornemens om veel van hun budget in hun studie te investeren. Uit onderzoek van (studieboeken)winkel bol.com en MARE Research blijkt dat zij hun euro’s veelal aan huisvesting en uitgaan besteden en in mindere mate aan collegegeld en studieboeken. De gemiddelde student besteedt zes keer zoveel in de kroeg als aan studieboeken. Ook bij het kiezen van een plek om te studeren, lijkt het vergaren van kennis niet altijd de belangrijkste drijfveer: 5% van alle studenten gaat naar een plek om te studeren om daar gezellig met anderen samen te zijn. Een enkeling geeft zelfs aan daar zijn boeken open te slaan waar hij of zij kans heeft om een date te kunnen scoren.

 

Bol.com signaleert in aanloop naar het studiejaar traditiegetrouw een piek in de vraag naar studieboeken, maar ook een groei in het aantal klanten dat hun gebruikte studieboeken 2ehands aanbiedt. De winkel heeft op dit moment meer dan 750.000 titels voor scholieren en studenten. In samenwerking met MARE Research deed bol.com onderzoek naar de bestedingen en het studiegedrag van studenten.

Gemakkelijk rondkomen

Studenten komen veelal rond met het geld dat zij te besteden hebben. Meer dan een derde (37%) geeft aan maandelijks met gemak rond te komen met de beschikbare euro’s, zo’n twee op de vijf (43%) zegt ‘net rond te kunnen komen’. Eén op de vijf (20%) heeft aan het eind van maand nog een week over, ofwel: zij geven hun geld binnen drie weken uit. Studenten die op kamers wonen, geven – ondanks extra lasten voor boodschappen en huisvesting – vaker aan met gemak rond te kunnen komen dan thuiswonenden (45% versus 29%). Naarmate de studie vordert, worden studenten creatiever Wanneer studenten geen geld aan een studieboek willen of kunnen uitgeven, blijkt het merendeel (64%) het boek 2ehands te kopen. Ongeveer een derde leent het boek (34%) van een studiegenoot. Naarmate de studie vordert, worden studenten creatiever: vierdejaarsstudenten kopiëren en lenen significant vaker boeken dan eerstejaarsstudenten. Bijna één op de vijf (19%) van alle studenten kijkt hun ouder(s)/verzorger(s) lief aan voor een extra bijdrage, 17% van de studenten besluit bij gebrek aan geld het studieboek ‘dan maar niet te kopen’. Vrouwen blijken significant vaker dan mannen geld van hun ouders te lenen indien ze geen geld meer hebben voor studieboeken (vrouwen 18% versus mannen 10%). Laagste prijs belangrijkst Bij het kopen van hun studieboeken hebben studenten een ruime keuze in aanbieders. Hoewel vanuit veel opleidingen een specifieke aanbieder wordt aanbevolen, geven studenten aan zich vooral door de laagste prijs (27%) te laten leiden naar een studieboekenwinkel. Gemak wordt eveens veel als belangrijke reden genoemd: 13% geeft aan het met name belangrijk te vinden alles te kunnen zoeken, vinden en kopen wat zij nodig hebben. Bijna de helft (48%) van de studenten kiest voor een online (studieboeken)winkel als bol.com. Bureau blijft favoriete studieplek Bol.com ontdekte dat 14% het liefst zijn studieboeken gebruikt als hij of zij in bed ligt. Het meest wordt er echter gestudeerd achter het bureau: maar liefst 46% kiest voor deze traditionele plek. Van alle studenten zegt 5% naar een studeerplek (bijvoorbeeld een mediatheek) te gaan om daar gezellig met anderen samen te zijn. Een enkeling geeft zelfs aan daar zijn boeken open te slaan waar hij of zij kans heeft om een date te kunnen scoren.