Een op de vier Nederlanders lijdt aan Sinterklaas stress
Hoofdpunten Sinterklaas stress Veel te druk in winkels (55%) Gedichten (40%) Geen tijd om cadeaus te kopen (39%) Surprises (32%) Kinderen zijn weken onrustig (26%) Te dure cadeaus afgezet tegen budget (24%)

Veel te drukke winkels, gedichten moeten maken en geen tijd om cadeaus te kopen zijn de voornaamste oorzaken van Sinterklaas stress. Een op de vier Nederlanders lijdt eraan, zo blijkt uit onderzoek van mediawinkel bol.com, uitgevoerd door bureau Goos Marketing Research uit Amstelveen.

 

Ouders met kinderen, vrouwen en de lagere inkomens lijden dit jaar relatief het meest aan Sinterklaas stress. De eerste stresssymptomen ontwikkelen zich bij een meerderheid van de Nederlanders al ruim zes weken voor het Sinterklaasfeest en bouwen zich vanaf de intocht verder op. Mannen noemen ‘geen tijd hebben om cadeaus te kopen’ vaker als stressoorzaak dan vrouwen. Gedichtenstress lijkt vooral inwoners uit de steden te treffen.

Marketing directeur Michel Schaeffer van bol.com : “Mannen willen zich, zo blijkt uit het onderzoek, manifesteren als de gulle gever, maar hebben weinig tijd om te winkelen. Vrouwen ervaren met name stress door de verzorgende ‘moederrol’ die zij zelf naar zich toetrekken en de toegenomen verwachting ten aanzien de organisatie van de pakjesavond”.

Minder stress

Van de respondenten die dit jaar minder stress ervaren dan in voorgaande jaren wordt duidelijk dat zij besloten hebben de feestdagen dit jaar eenvoudiger te vieren (52%). Ook het feit dat de winkels langer open zijn en het vroegtijdig oriënteren op cadeaus via internet dragen bij aan minder stress. Vooral ouders met kinderen ervaren dit jaar minder stress omdat zij Sinterklaas en Kerst eenvoudiger gaan vieren.

“De drukte in de winkels, zeker in combinatie met gebrek aan tijd, is de belangrijkste veroorzaker van stress,” geeft Schaeffer aan. “Internet biedt voor consumenten een mogelijkheid om tijd en energie te besparen bij het vinden en kopen van de juiste cadeaus. Dat verklaart voor ons ook de enorme toename van het aantal cadeaubestellingen die we reeds begin november registreerden. Steeds meer nieuwe consumenten bestellen op internet, ze oriënteren zich op hun keuze en ze vergelijken de prijzen”.

Over de voordelen van online inkopen zegt tweederde van de ondervraagde Nederlanders dat dit hen veel tijd scheelt (66%), dat ze de drukte niet in hoeven (61%), het goedkoper is (44%) en cadeaus makkelijker te zoeken en te vinden zijn (51%). Bijna 30% vindt de snelle levering, bijvoorbeeld ‘vandaag besteld, morgen in huis’ een uitkomst.

“De stress onder consumenten neemt toe naarmate Sinterklaasavond dichterbij komt. We verwachten dan ook dat veel klanten juist in de laatste dagen nog van de mogelijkheid gebruik willen maken om last-minute een bestelling te kunnen doen. Daarom garandeert bol.com dat aankopen die op 4 december voor 21.00 uur besteld zijn nog op tijd voor Pakjesavond geleverd zullen worden, thuis of op het werk”, aldus Schaeffer. “Met deze service hopen we tot het laatste moment bij te dragen aan een vermindering van de blijkbaar onvermijdelijke stress die Nederlanders rond Sinterklaas ervaren.”

Kinderen

Zoals verwacht hebben veel kinderen last van feestdagenstress, voornamelijk met Sinterklaas. 64% van de ouders vindt dat bij hun kinderen de laatste jaren de feestdagenstress gelijk is gebleven. Ruim 20% is van mening dat het minder is geworden omdat de kinderen meer worden ontzien met betrekking tot het kopen van cadeaus, en doordat zij zichzelf in alle rust van tevoren online oriënteren op cadeaus. Bij 14% van de kinderen is de stress juist toegenomen omdat de detailhandel en met name speelgoedfabrikanten steeds eerder beginnen met de feestdagen, omdat ze door de commercie worden gek gemaakt of indirect worden aangestoken door de stress van de ouders.

Een resumé van het online uitgevoerde onderzoek (n=504) is separaat opvraagbaar.