Bol.com bouwt meest duurzame retail distributiecentrum van Nederland

Ontwerp nieuwe distributiecentrum behaalt ‘Outstanding’ score van duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL

2291-vogelvlucht-150707-lrBol.com heeft het BREAAM-NL Nieuwbouw & Renovatie Outstanding ontwerpcertificaat ontvangen voor het nieuwe distributiecentrum in Waalwijk, waarvan de bouw februari jl. is gestart.

BREEAM is een internationaal keurmerk dat in 77 landen wordt gebruikt. In Nederland wordt het BREEAM-NL keurmerk beheerd door de Dutch Green Building Council en beoordeelt de duurzame prestaties van gebouwen op negen verschillende onderdelen, waaronder energieprestatie, management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie keurmerk heeft certificaten voor twee fasen in het bouwproces: een ontwerpcertificaat en een oplevercertificaat. Het eerste is voor hoe duurzaam het ontwerp van het gebouw is en het tweede voor het gerealiseerde gebouw. Bol.com heeft volgens de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2014) de hoogste score ‘Outstanding’ behaald voor het ontwerp.

 

“Onze missie is om door het verduurzamen van de gebouwde omgeving een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Bol.com neemt als eindgebruiker de verantwoordelijkheid hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Zeker met een gebouw van 130.000 vierkante meter”, zegt Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council.

Bij het ontwerp van het nieuwe distributiecentrum van bol.com zijn onder andere de volgende duurzame oplossingen toegepast:

  • Door gebruik te maken van de windmolens die naast het terrein staan is het gebouw volledig CO2-neutraal in het energieverbruik.
  • Er wordt gebruikt gemaakt van een duurzame vorm van energieopwekking door middel van warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen.
  • Er worden energiezuinige installaties geïnstalleerd voor zowel de hele klimaatinstallatie (verwarming, koeling, ventilatie) als de verlichting.
  • Regenwater wordt opvangen voor de spoeling van toiletten, urinoirs en voor gevelkranen.
  • Er worden oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen gerealiseerd om het gebruik hiervan te stimuleren.
  • De ecologische waarde van het project wordt vergroot door het realiseren van onder andere nestkasten voor diverse vogelsoorten, verwarmde vleermuisburchten en solitaire bijenkasten.

Ook tijdens de bouw wordt de impact van het bouwproces op het milieu zoveel mogelijk geminimaliseerd door verregaande afvalscheiding in verschillende afvalstromen en milieuvriendelijk materiaalbeleid voor materialen die op de bouwplaats gebruikt worden.

De bouw van het nieuwe distributiecentrum, op bedrijventerrein Haven Acht in Waalwijk, neemt circa een jaar in beslag en de daaropvolgende maanden worden alle logistieke systemen geïnstalleerd. De grond, het pand en de apparatuur komen in eigen beheer van bol.com. Docdata, de huidige fulfilment-partner van bol.com, zal op de nieuwe locatie eveneens zorg dragen voor het personeel en de dagelijkse leiding. De oplevering is naar verwachting in de tweede helft van 2017. Bij de opening beslaat het gebouw circa 50.000 m2 aan grondoppervlakte, wat gelijk staat aan ongeveer acht voetbalvelden en 135.000 m2 aan vloeroppervlakte.

2291-vogelvlucht-150707-lr