81 procent van de Vlaamse ouders leest minder dan aangeraden 20 minuten per dag voor

Bol.com zet initiatieven op om voorlezen te stimuleren

In het kort

81 procent van de Vlaamse ouders maakt minder dan twee uur per week de tijd om hun kinderen voor te lezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat bol.com in aanloop naar de Jeugdboekenmaand heeft laten uitvoeren door Multiscope. Experts* raden nochtans aan om 20 minuten per dag of meer dan twee uur per week voor te lezen om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Bol.com engageert zich om voorlezen te stimuleren bij (groot)ouders. Het wil zo taalachterstand en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid onder kinderen aanpakken.

Leesbevordering blijft belangrijk en bol.com zet al langer in op dit thema. Recent heeft het aangekondigd haar initiatieven nog verder uit te breiden met de ‘bol.com bollebozen’. Met deze community wil bol.com bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in België en Nederland, door taalachterstand en een gebrek aan digitale vaardigheden te helpen wegwerken. Het ‘Grote Dolfje Weerwolfje Leesquiz’-kaartspel waarmee kinderen zinnen leren maken, is hiervan een eerste resultaat.

Helft ouders leest minder dan uur per week voor

Bol.com heeft onderzocht hoe vaak ouders hun kinderen daadwerkelijk nog voorlezen. 18 procent van de ouders geeft aan hun kind(eren) nooit voor te lezen en 32 procent maakt er minder dan één uur per week voor vrij. Opgeteld betekent dit dat de helft van de Vlaamse ouders hun kinderen niet of minder dan één uur per week voorlezen. 31 procent van de ouders maakt wel gemiddeld één tot twee uur per week vrij om voor te lezen. Slechts één ouder op vijf (19%) trekt er meer dan twee uur per week voor uit. Dat maakt dat 81 procent onder de aangeraden twee uur per week, of 20 minuten per dag, blijft.

“Voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen”, zegt Annet Scheermeijer, director Boeken bij bol.com. “Omdat er andere woorden worden gebruikt bij voorlezen verrijkt het de woordenschat. Dit draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren later sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen als ze op jonge leeftijd regelmatig voorgelezen worden. Ook van zodra ze zelf met lezen starten, loont het nog steeds om ze voor te lezen, om hen te stimuleren om zelf vaker naar een boek te grijpen en het plezier van het lezen te laten ervaren. Nu de leerachterstand door de coronacrisis alleen maar toeneemt, is het meer dan ooit zinvol om kinderen voor te lezen. Bol.com wil hier graag mee een rol in spelen.”

Hoewel het absoluut zinvol blijft om ook iets ouder kinderen te blijven voorlezen, doen ouders het een stuk minder naarmate de leeftijd van kinderen vordert. Bij kinderen tot acht jaar geeft 37 procent van de ouders aan minder dan één uur per week voor te lezen. Dit aantal stijgt met een kwart in de net iets hogere leeftijdscategorie. Meer dan 6 ouders op 10 (62%) met kinderen tussen 9 en 12 jaar, lezen minder dan één uur per week.

Drie op vier is overtuigd van het nut van voorlezen

De reden waarom ouders minder voorlezen, situeert zich niet zozeer bij de overtuiging. Bijna drie op vier ouders (73,9%) zijn het eens met de stelling dat 10 minuten per dag uit een boek voorlezen al volstaat om de leesvaardigheid van kinderen te verbeteren. Drie kwart van de Vlaamse ouders (74,3%) vindt het ook hun taak om voor te lezen. “Het besef dat voorlezen een meerwaarde is voor de opvoeding hoeven we dus niet zozeer te benadrukken. We gaan ouders vooral stimuleren om het vaker te doen en er echt tijd voor te maken, want het is ook ontzettend leuk om samen een mooi boek te lezen”, zegt Annet Scheermeijer.

Bol.com zet doorlopend in op leesbevordering met haar expertplatform Lees Magazine dat heel wat prikkelende content aanbiedt om mensen warm te maken om vaker te lezen en voor te lezen. De komende tijd wordt dit verder uitgebreid met onder meer tips & tricks om kinderen beter voor te lezen, inspiratieblogs, experts aan het woord en toplijstjes met de leukste boeken om ouders en grootouders te enthousiasmeren om voor te lezen. Ook worden er samenwerkingen opgezet met ambassadeurs die dit initiatief verder ondersteunen.

Meer dan 1.000 nieuw woorden per jaar

Dit soort initiatieven zijn ook vandaag nog nodig omdat een deel van de Vlaamse volwassenen nog steeds krijgt af te rekenen met laaggeletterdheid. Het probleem is niet nieuw en ontstaat vaak al in de jeugdjaren. Precies daarom wordt aangeraden om al op erg jonge leeftijd kinderen voor te lezen en liefst minstens 20 minuten per dag met als resultaat dat hun woordenschat op jaarbasis met meer dan 1.000 woorden wordt uitgebreid en hun taalontwikkeling erop vooruitgaat.

*Onderzoek, Stichting Lezen in Nederland.

Over het onderzoek

Bol.com zette een eenmalig onderzoek op bij 1.000 Vlaamse en 1.000 Nederlandse ouders met kinderen tussen vier en twaalf jaar oud. Het marktonderzoeksbureau Multiscope voerde dit onderzoek in februari van dit jaar uit. Daarbij hebben ouders een tiental vragen over het leesgedrag van hun kinderen gekregen en hoe ze zelf tegenover voorlezen staan.