80% Nederlandse ouders leest te weinig voor

Bol.com start initiatieven om ouders te helpen met taalontwikkeling kind

In het kort

80% van de Nederlandse ouders leest hun kinderen minder dan twee uur per week voor. Dat blijkt uit onderzoek* van Multiscope in opdracht van bol.com. Experts** raden aan om minimaal twee uur per week voor te lezen om de taalontwikkeling van kinderen te verbeteren. Die bevordering van taalontwikkeling is belangrijk, want veel Nederlandse kinderen kampen met een taalachterstand. Daarom zet bol.com zich de komende tijd nog meer in om voorlezen te stimuleren bij (groot)ouders. Het wil zo taalachterstand en de maatschappelijke ongelijkheid onder kinderen als gevolg daarvan aanpakken.

Voorlezen = zinvol  

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen, verrijkt de woordenschat en draagt hiermee bij aan een beter taalbegrip. Ze leren sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen als ze regelmatig worden voorgelezen. Dit wordt niet alleen onderschreven door experts en onderzoekers: 85 procent van de ondervraagde ouders denkt dat zelfs 10 minuten voorlezen per dag de leesvaardigheid van hun kind al verbetert. Het overgrote gedeelte (89%) vindt het bovendien hun taak om voor te lezen.  

Helft ouders leest minder dan uur per week voor 

Toch geeft 19% van de ondervraagde ouders aan hun kind(eren) nooit voor te lezen en 29% van de ouders maakt er minder dan één uur per week voor vrij. Meer dan 30 procent van de ouders (32%) maakt gemiddeld één tot twee uur per week vrij om voor te lezen. Dat betekent dat 80 procent onder de aangeraden twee uur per week, of 20 minuten per dag, blijft. Slechts een vijfde van de ouders trekt er wel meer dan twee uur per week voor uit: 15% leest 2 tot 4 uur per week voor en 5% meer dan 4 uur. 

Liefde voor lezen aanwakkeren 

Ouders geven aan dat ze vooral meer zouden voorlezen als hun kind zelf daarom zou vragen. Maar juist door voor te lezen kunnen (groot)ouders weer de liefde voor lezen aanwakkeren bij hun kinderen, weet bol.com: “Voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen”, zegt Annet Scheermeijer, director Boeken bij bol.com. “Ook wanneer ze zelf met lezen starten, loont het nog steeds om hen voor te lezen, om hen te stimuleren om zelf vaker naar een boek te grijpen en het plezier van het lezen te laten ervaren. Nu de leerachterstand door de coronacrisis alleen maar toeneemt, is het meer dan ooit zinvol om kinderen voor te lezen. Bol.com wil hier graag een rol in spelen.” 

Lees Magazine: tips voor ouders  
De komende maanden breidt bol.com daarom haar expertplatform Lees Magazine uit om (groot)ouders nog meer te stimuleren om vaker voor te lezen, met onder meer tips & tricks om kinderen beter voor te lezen, inspiratieblogs, interviews met experts en toplijstjes met de leukste boeken om ouders en grootouders te enthousiasmeren om hun (klein)kinderen meer voor te lezen. Ook worden er samenwerkingen opgezet met ambassadeurs die dit initiatief ondersteunen. 

Het expertplatform is onderdeel van een breder programma voor leesbevordering. Zo is bol.com partner van de Stichting VoorleesExpress, een stichting die gezinnen aanmoedigt om meer te lezen. Ook lanceerde het bedrijf vorig jaar tijdens de lockdown een eigen digitale boekenclub ‘Thuisblijvertjes’, waar kinderen van verschillende leeftijden leerzame ebooks en luisterboeken konden vinden om het thuisblijven leuker en leerzamer te maken. 

Recent heeft bol.com aangekondigd haar initiatieven nog verder uit te breiden met de ‘bol.com bollebozen’. Met deze community wil bol.com bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in België en Nederland, door taalachterstand en een gebrek aan digitale vaardigheden tegen te gaan. De Grote Dolfje Weerwolfje Leesquiz, een educatief kaartspel voor basisscholen om leesplezier van kinderen te stimuleren, is hiervan een eerste resultaat. 

*Onderzoek uitgevoerd door Multiscope in februari 2021 in opdracht van bol.com onder 504 Nederlandse ouders van kinderen van 4-12 jaar oud
**Onderzoek, Stichting Lezen in Nederland